نمایش 1–12 از 115 نتیجه

اتصال مخفی دکوراتیو بین شیشه

1300 تومان
اتصال مخفی دکوراتیو بین شیشه چیست؟ واسط مخفی دکوراتیو بین شیشه در میان میله های دکور اتیو موجود در شیشه

اسپانیولت 1600 سوییچی

95940 تومان

اسپانیولت  1600 سوییچی چیست؟

اسپانیولت  1600 سوییچی  نوعی یراق درب  دارای محفظه  قفل می‌باشد . که در دربهایUPVC  استفاده میگردد . و باعث قفل شدن بازشو دربها به چهارچوب (فریم) میشود. این اسپانیولیت باعث عایق بندی و محکم شدن لنگه درب به چهارچوب و همچنین عدم تبادل حرارت و هوا و ... میشود. و از اجزای اصلی یراق آلات در upvc می باشد. و در بازارگاه پنجره آنلاین موجود است .

اسپانیولت 1600/35 سرویسی

96720 تومان

اسپانیولت 1600 سرویسی چیست؟

اسپانیولت 35/1600 سرویسی  نوعی یراق درب  دارای  قفل می‌باشد . که در دربهای UPVC سرویسی استفاده میگردد . و باعث قفل شدن بازشو دربها به چهارچوب (فریم) میشود. این اسپانیولیت باعث عایق بندی و محکم شدن لنگه درب سرویسی به چهارچوب و همچنین عدم تبادل حرارت و هوا و ... میشود. و از اجزای اصلی یراق آلات در  upvc سرویسی می باشد. و در بازارگاه پنجره آنلاین موجود است .

اسپانیولت 1800 سرویسی

97500 تومان

اسپانیولت 1800 سرویسی چیست؟

اسپانیولت 1800 سرویسی  نوعی یراق درب  دارای  قفل می‌باشد . که در دربهای UPVC سرویسی استفاده میگردد . و باعث قفل شدن بازشو دربها به چهارچوب (فریم) میشود. این اسپانیولیت باعث عایق بندی و محکم شدن لنگه درب سرویسی به چهارچوب و همچنین عدم تبادل حرارت و هوا و ... میشود. و از اجزای اصلی یراق آلات در  upvc سرویسی می باشد. و در بازارگاه پنجره آنلاین موجود است .

اسپانیولت 1800 سوییچی

92820 تومان

اسپانیولت 1800 سوییچی چیست؟

اسپانیولت 1800 سوییچی  نوعی یراق درب  دارای محفظه  قفل می‌باشد . که در دربهایUPVC  استفاده میگردد . و باعث قفل شدن بازشو دربها به چهارچوب (فریم) میشود. این اسپانیولیت باعث عایق بندی و محکم شدن لنگه درب به چهارچوب و همچنین عدم تبادل حرارت و هوا و ... میشود. و از اجزای اصلی یراق آلات در upvc می باشد. و در بازارگاه پنجره آنلاین موجود است .

اسپانیولت 1800/28 سرویسی

127000 تومان

اسپانیولت 1800/28 سرویسی چیست؟

اسپانیولت 1800/28 سرویسی  نوعی یراق درب  دارای  قفل می‌باشد . که در دربهای UPVC سرویسی استفاده میگردد . و باعث قفل شدن بازشو دربها به چهارچوب (فریم) میشود. این اسپانیولیت باعث عایق بندی و محکم شدن لنگه درب سرویسی به چهارچوب و همچنین عدم تبادل حرارت و هوا و ... میشود. و از اجزای اصلی یراق آلات در  upvc سرویسی می باشد. و در بازارگاه پنجره آنلاین موجود است .