پروفیل لنگه پنجره آورتا

78150 تومان

پروفیل سش یا بازشو

از دیگر انواع پروفیل UPVC باید به پروفیل ساش یا بازشو اشاره کرد. این پروفیل ها بیشتر در درب ها و پنجره های UPVC بازشو مورد استفاده  قرار می گیرد . این پروفیل ها به شکل استاندارد اس ( S ) انگلیسی تولید می شوند. این نوع از پروفیل ها به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. از جمله این پروفیل ها می توان به پروفیل بازشو پنجره ، پروفیل بازشو درب، پروفیل بازشوی کشویی اشاره کرد.